Inspiration og hjælp til undervisning i bibelske fortællinger og temaer

Forfatterne til denne undervisningsvejledning har alle stor erfaring med undervisning af børn og unge i Bibelen og kristendom (se menupunktet: Om forfatterne). I vejledningen har de lagt vægt på, hvordan man kan udnytte mulighederne i bogen Marsmanden og andre fortællinger fra Sogneager til at undervise i de bibelske tekster og temaer, den rummer.

Vejledningen er tiltænkt undervisning af minikonfirmander, men alle er velkomnne til at lade sig inspirere.

Hvert af de ti afsnit i bogen består af en novelle og en tegneserie: Mens tegneserien fortæller en historie fra Bibelen, har novellen en mere fri og abstrakt sammenhæng med de bibelske temaer i samme historie.

Novellen i afsnit 1, Bambi, handler f.eks. om en pige, hvis onkel er skovridder: På den ene side lærer han pigen om naturens vidunderlige indretning, men på den anden side skyder han en ”Bambi” for at holde bestanden af rådyr nede. Til novellen er knyttet en tegneserie over Skabelsen i 1 Mos 1-3, som bl.a. rummer ordene om, at mennesket skal herske over alle jordens dyr.

For hvert afsnit giver undervisningsvejledningen hjælp og inspiration til, hvordan man griber arbejdet med novellen og tegneserien an. Der er forslag til temaer i undervisningen, til aktiviteter og til konkrete undervisningsforløb. Vejledningen rummer også introduktioner til de bibelske tekster og forslag til salmer og sange, som kan bruges i undervisningen.

En del af undervisningsforløbene benytter udsnit af tegneserierne. Disse billeder kan købes i digital form og benyttes til projektion eller printes til overheads (se: Billedmateriale til Marsmanden). Alternativt kan man benytte billederne i bogen.

© Det Danske Bibelselskab og forfatterne