Forord

Bogen Marsmanden og andre fortællinger fra Sogneager består af ti noveller, der er sat sammen med tegneserier. Hver novelle har afsæt i en fortælling fra Bibelen og efterfølges af en kort tegneserie i farver, der fortæller bibelhistorien. Novellerne foregår i den lille by Sogneager, og de har forskellige fortællere. Personerne optræder derfor både som hoved- og bipersoner igennem novellerne. Fælles for fortællerne er, at de går i samme skoleklasse i Sogneager.

Marsmanden og andre fortællinger fra Sogneager er både velegnet til kirkens undervisning af minikonfirmander og folkeskolens undervisning i Dansk og Kristendomskundskab på mellemtrinnet. Denne undervisningsvejledning er dog først og fremmest tænkt i relation til undervisningen af minikonfirmander, men alle med ansvar for religionsundervisning er velkomne til at lade sig inspirere.

Undervisningsvejledningen følger elevbogens ti afsnit tæt og hviler på to grundmodeller: enten tages der udgangspunkt i tegneserien med den bibelske fortælling og derfra ledes til nutidsnovellen eller omvendt. Et gennemgående træk er også, at forfatterne i arbejdet med vejledningen har været optaget af at give undervisningsforslagene en pige- og/eller drengeprofil. Undersøgelser har vist, at der i disse år er et stigende behov for at tænke drengeverdenen ind i undervisningen af minikonfirmander (Finn Dyrhagen: Forestillingen om Gud, Aros 2007, s. 91).

De ti dele af undervisningsvejledningen er alle tilrettelagt efter samme didaktiske model. Grundtanken er, at der er tale om undervisning i de bibelske tekster, og derfor indledes alle vejledninger med en kort introduktion til bibelteksten og fortolkning af den. For nogle vil der være tale om kendt stof, for andre vil introduktionen kunne fungere som en form for faglig grundforberedelse. Men det gælder her, som for vejledningen i det hele taget, at den er tænkt som et godt sted at begynde og som inspiration. Modellen ser sådan ud:

Målformulering
– En kort formulering af formålet med lektionen.

Bibelteksten – Tekst og kontekst og forskellige fortolkningstraditioner.

Tegneserien – Tegneserien som fortolkning af bibelteksten.

Novellen – Novellens forhold til bibeltekst og tegneserie og disses skæringspunkter.

Temaer i undervisningen – Forslag til temaer, der kan bruges som udgangspunkt for lektionen.

Undervisningsforslag – Konkrete forslag med forskellige pædagogiske former, evt. kønsprofil og mindst én aktivitet.

Forslag til salmer – Angivelse af salmer, som passer til temaet.

Forslag til bøn – En bøn som knytter an til bibelfortællingens tema.

Efter de ti afsnit af lærervejledningen findes en litteraturliste og en kort præsentation af forfatterne.

Flere af vejledningerne indeholder forslag om billedanalyse. Da det nogle gange kan være praktisk at kunne samle undervisningen om fremvisning af ét billede og samtale derudfra, er det muligt at købe mange af billederne i digital form (se: Info om billedmateriale). Disse kan så fremvises via projekter eller lignende.

I november 2007 udkom Den Nye Aftale – Det Ny Testamente på nudansk på Bibelselskabets Forlag. Den inddrages i enkelte af vejledningerne, men vil i det hele taget være særdeles egnet i undervisning af børn og unge.
Hver del af lærervejledningen kan downloades som pdf-fil, men man kan også vælge at downloade hele vejledningen som pdf-fil her ovenfor.

Forfatterne Lektor Gertrud Yde Iversen, Provst Finn Dyrhagen og Lektor Leise Christensen, redaktør Lisbeth Elkjær og Bibelselskabets Forlag, 2008