Afsnit 7

Novelle: Ormene – Carstens historie
Tegneserie: Opvækkelsen af Lazarus – Johannesevangeliet 11,1-44

Målformulering
Målet med undervisningen er at åbne for en samtale om døden og dens overvinder. Døden er et overmåde livsnært emne for minikonfirmander, hvad man meget hurtigt erfarer som underviser: Ikke så snart er emnet berørt, før det vrimler med fortællinger om døde familiemedlemmer og kæledyr. Derfor er det et vigtigt emne, som skal behandles med god tid og stor nænsomhed.

Bibelteksten
Opvækkelsen af Lazarus udgør et vendepunkt i Johannesevangeliet: Herefter går vejen direkte mod herliggørelsen på korset, ligesom det sker efter Peters bekendelse i de synoptiske evangelier. Nu ved vi, hvem Jesus er: Guds Søn, dødens overmand. Og Jesus viser dem Guds herlighed (v. 40), som han forudsagde det til Nathanael i Joh 1,50 f.: ”Du skal få større ting at se end det.”

Et af de vigtige træk er, at Jesus venter med at komme, da han bliver tilkaldt: Nu skal det åbenbares, så ingen længere kan være i tvivl. Martha og Maria, som må have været de nærmeste til at kunne tro, holder fast i den fremtidige eskatologi: Engang, på den yderste dag, skal døden besejres. Men Jesus viser dem og alle andre, at opstandelsen er her og nu: ”Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve” (Joh 5,25). Og herfra går en lige linje til de middelalderlige krucifikser, hvor Jesus hænger, ikke som den lidende, men som kongen, sejrherren, der velsigner enhver, som ser og hører Ordet, der blev kød i Jesus af Nazaret.

Et andet vigtigt aspekt er teodicé-problemet: Hvis Gud er god og kærlig, hvorfor skulle netop Lazarus så dø? Og hvorfor sker der så meget ondt? Dette problem dukker op allerede i præpuberteten og er en evig kilde til nærgående samtaler, også med minikonfirmander: Da jeg for nogle år siden havde mit første møde med årets minikonfirmander, spurgte Vibeke, som er født multihandicappet, og som aldrig kommer til hverken at gå eller at kunne tale, ved hjælp af sin talemaskine: ”Du, præst, hvorfor bliver nogen født med et handicap?”, og 23 børn var med ét meget opmærksomme på, hvad præsten kunne svare på det spørgsmål... (Mit svar blev: Ét, at jeg ikke kunne svare på hvorfor; to, at jeg også mener, at alle mennesker har sine handicap: Nogle handicap er synlige, andre er det ikke).

Tegneserien
Tegneserien over Joh 11,1-44 er meget loyal over for bibelteksten og har alle de vigtige elementer med – både det, at Jesus ventede med at komme, og det, at Jesus griber ind, for at disciplene skal få Guds herlighed at se. Jesus’ ord: ”Tak Far! Fordi du har hørt mig!” viser tilbage til begyndelsen af beretningen, (hvor Jesus siger: ”Min ven Lazarus sover, og jeg vil vække ham”). Fremtiden er blevet nutid, fordi Guds tid ikke er den samme som vores.

En af tilskuerne udbryder til allersidst: ”Døden fik ikke det sidste ord!”, som et udtryk for det, der nu skal ske: Jesus går selv døden i møde for at vise, at selv døden kan slås ihjel, når Gud er på spil.

Bemærk tåren på Jesus’ kind på s. 65 billede 5 - svarende til bibeltekstens v. 35, som efter sigende er det korteste vers i Bibelen: ”Jesus brast i gråd”. Det giver god mening her at dvæle ved Kristi to naturer: sand Gud og sandt menneske. Gråden og magten til at vække til live gør historien om Lazarus til et skæringspunkt, hvor disse to naturer i allerhøjeste grad kommer til udtryk.

Jesus’ sidste ord: ”Tag ligklæderne af ham og lad ham gå!” lægger direkte op til novellen om Carsten.

Novellen
Carsten har to mareridt, som begge handler om det mørke, han er låst fast i: Bilen, der kører galt, så hans mor dør, og ormene, der æder hans mor. Carsten er udenfor, fordi han er låst fast af den død, som ikke bare har taget hans mor, men som også holder ham væk fra alle andre. Han har ikke besøgt sin bedste ven, Jesper, siden ulykken, og han vil ikke tale med sin far, der hver lørdag opfordrer ham til at gå med på kirkegården. Livet er forbandet og uden for rækkevidde. Og dog drages han hen til vennerne, fordi han er så træt af at være alene. (Bemærk, at der er en tydelig forbindelse til den foregående novelle om ”Marsmanden” med Michael, som blev trukket ud af sin isolation, da han skrev ”Undskyld” på fodbolden). Vennerne inddrager Carsten i fællesskabet, men på vejen hjem bliver han tvunget ind på den kirkegård, han af al magt forsøgte at undgå, for ulykkesbilen dukker pludselig op.

På kirkegården bliver han så fundet af lyset. Det får udtryk på en meget fin måde, idet hans far får ham til at sidde ved graven og mærke efter livet: ”Det er ikke noget, man kan se. Det er noget, man kan mærke” siger faren, som får Carsten til at falde til ro. Og da Carsten mærker det komme til sig, fortæller hans far ham, hvad det er: ”Jeg plejer bare at kalde det fred”.

Temaer i undervisningen
1. Dødens uvæsen: Hvorfor rammer den de levende?
2. Dødens uretfærdighed: Hvorfor rammer den så ofte de forkerte?
3. Hvad er liv?
4. Hvornår kommer Guds Rige?

Undervisningsforslag
1. Et besøg på kirkegården er en god introduktion til emnet: Hvis der har været begravelse for nylig, giver det god mening at undre sig over de mange blomster, der ligger på graven. Man kan også give minikonfirmanderne en opgave, som f.eks.: Find gravsten for nogle, som er døde i år 2000. Det vil utvivlsomt resultere i mange relevante spørgsmål.

2. Hjemme i konfirmandstuen kan man læse novellen højt, før man beder børnene om selv at læse tegneserien. Man kan vælge at vise billeder fra Billedmateriale til Marsmanden i stort format og samtale ud fra dem.

3. En kort gennemgang af, hvad der sker, når nogen dør og valget mellem jordbegravelse og kremering. Hvor bliver de døde af? Begravelsesritualets ord: ”Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå!” er for det meste nok til en hel dobbeltlektion. Det er vigtigt, at alle får lov til at blive hørt med deres historie om, hvordan de har oplevet at miste.

4. Man kan også arbejde med tiden: Kan man måle tid? Er der forskel på 5 min., inden far kommer og henter mig – og på 5 min. inden man selv kan forlade den leg, man er i gang med? Hvorfor? Måske er Guds tid en helt anden end vores?

5. Hvor mange har prøvet at lege ”krig”? Og hvor mange har prøvet at lege ”fred”? Kan man i det hele taget lege ”fred”? Hvad skulle man gøre i sådan en leg? Prøv at opfinde den og prøv den af. De fleste vil umiddelbart mene, at ”fred” blot er fravær af ”krig”, men i novellen er det meget mere: Det er ”fred”, der får Carsten til at komme ud af mørket og det fangenskab, han følte sig fastlåst i.

6. Hvis minikonfirmanderne går helt i koma over opgaven ovenfor, kan man lade dem lege ”Kludder-mor” for at illustrere, at den figur, som ser ud til at være totalt filtret sammen, som regel kan løses op igen; hvad øjnene ser, er ikke altid virkeligheden!

7. Enhver kirke har et krucifiks, som man kan vise og diskutere: Hvorfor hænger vi et billede af den døde Jesus op i kirken? Hvordan ville et billede af opstandelsen se ud? I forbindelse med samtalen om dette kan man også lade børnene lave krucifikser med trælister og ”Darwi-ler”, (som ikke skal brændes; fås i hobbyforretninger), eller ved hjælp af naturmaterialer. Krucifikset er kirkens symbol på liv efter døden, selvom øjnene ser noget andet!

Forslag til salmer
Krist stod op af døde, DDS 218
Opstanden er den Herre Krist, DDS 222
Gud ske tak og lov! DDS 751
Dine hænder er fulde af blomster (vekselsang), Salmer og Kirkeviser 63
Dansens Herre, Salmer og Kirkeviser 64

En bøn over dagens tema
Gud, du som véd, hvor mørkt der kan være inden i os,
selvom solen skinner
giv os din fred
luk dit lys ind i os
så vi kan se,
at livet findes lige her og nu
Amen

Finn Dyrhagen